ARTAGAN

Artagan, Öz Türkçe bolluk, bereket anlamına gelen bir sözcük. Bu tanıma uygun olarak Artagan Projesi, mali denetimin özerk ve bağımsız olduğu, nakit paranın dijital paraya deri cüzdanların ise dijital cüzdanlara dönüştüğü, parasal hareketlerin ise insan zekası yerine yapay zeka ile denetlendiği, kayıpsız ve yüksek verimli bir ekosistemdir. Blok zinciri temelli Artagan, aynı zamanda dünyanın en ileri adalet sistemini ve en gelişmiş kuvvetler ayrılığını sunar.


Projenin PDF dosyası için tıklayın...

1.4 TRİLYON TL’LİK KAÇAK

Her anlamda büyük bir zenginliğe sahip bir ülkenin vatandaşları, nasıl olur da yoksulluğun pençesinde bir hayat sürer? Avrupa’nın en büyük zenginliğine sahip Türkiye, nasıl olur da devamlı krizlerle boğuşmak zorunda kalır? Binlerce yıllık devlet geçmişine sahip Anadolu’da, nasıl olur da yönetim mekanizması bu kadar keyfi ve hesap vermez şekilde işletilir? Sorunu nasıl tanımlarsanız tanımlayın, Artagan nihai çözümü ortaya koyuyor. Sahip olduğumuz bu muazzam zenginliği açığa çıkarmamız, bu zenginliği toplumun tüm katmanlarına yaymamız ve her gelir grubuna barınma, sağlık, eğitim ve sosyal yaşam gibi hakları adilce sağlamamız mümkün. Özetle, “Başka bir Türkiye mümkün!”

VERİMLİ BİR EKOSİSTEM

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde en yüksek kayıt dışı ekonomi oranına sahip olan ülke. 1.4 trilyon lira kayıt dışında ve büyük çoğunluğu vergilendirilmiyor. 83 milyon vatandaşımızın, 13 milyon emeklinin ve 5 milyon sığınmacının tüm yükünü sadece 21 milyon kayıtlı çalışan ödüyor. Gelir vergileri yüksek, sigorta primleri yüksek ve ilaveten ÖTV gibi dolaylı vergiler de çok yüksek. Artagan bu yükleri hafifleterek, daha düşük vergi oranları ve daha düşük sigorta primleri ile daha fazla kaynak üretmeyi hedefliyor.

300 MİLYAR TL EK KAYNAK

Vergi yükünün bu kadar yüksek olmasına karşın Türkiye'nin vergi gelirinin GSYH'ye oranı, OECD ülkeleri içinde sondan 5. sırada. Tüm endüstriyi baltalayan ve teknoloji, otomobil gibi çağımızın temel ihtiyaçlarına erişimi kısıtlayan rekor seviyedeki dolaylı vergilere karşın Türkiye vergi geliri üretemiyor. Artagan, vergi yükünün azaldığı, gelir üzerinden adil bir vergi sistemi ile ekonominin çok daha verimli işlediği yeni bir ekosistem sunuyor.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR

Artagan daha düşük vergi oranları ile kayıp kaçağın ve rüşvetin engellendiği, yatırımların arttığı, toplumun zenginleştiği ve aynı zamanda devletin gelirlerinin de arttığı bir kazan-kazan formülü sunuyor. Yapılan analizler Artagan’ın çok daha düşük vergi oranları ile devlete 300 milyar liralık ek kaynak sağlayacağını ortaya koyuyor.

ETKİLİ DENETİM

Artagan’ın sağlayacağı büyük veri sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlarken, gelecekte tüm dünyanın başlıca konusu olacak evrensel temel gelirin adil bir şekilde dağıtılması için de gereken altyapıyı sağlıyor. Büyük veri aynı zamanda, ticarette nakit akışının düzenlenmesi ve ekonomide yaşanabilecek tüm sorunların aylar öncesinde tespit edilmesini sağlayan muazzam bir erken uyarı sistemi de sağlıyor. Özetle Artagan, krizlerden muaf bir ekosistem vadediyor.

KATILIMCI YÖNETİM

Artagan bir vizyon projesi olmasının ötesinde, Türkiye’nin en yetenekli insan kaynağını ve en yenilikçi kurumları ile gelişen dinamik bir süreçtir. Amacımız seçimlere kadar yüzlerce gönüllü ile Artagan’ın yazılım altyapısını tamamlamak, gelire dayalı yeni vergi mevzuatını ortaya çıkarmak, dijital para ve akıllı sözleşmelerin hukuki altyapısını tamamlamak ve sosyolojik etkileri analiz edip, bu değişimin insan hayatlarına olumsuz bir etki yaratmadan gerçekleşmesini sağlamaktır. Çalışma gruplarında yer almak istiyorsanız lütfen özgeçmişinizi proje@artagan.org adresine gönderin.

Sıkça
Sorulan
SorularVE CEVAPLARI

ÇOK YAKINDA YAYINDA!
İLK SEÇİMDE

İYİ Partinin ilk seçimle iktidara gelmesinden sonra hayata geçirilecek olan Artagan Projesi 2 yıl içerisinde tüm bunları gerçekleştirecek ve coğrafî keşifleri ile sanayi devrimini kaçırmış Türkiye'yi dijital devrimde bir öncü hâline getirecek. 2 yıl içinde dünyanın örnek olarak göstereceği bir Türk Ekonomisi Artagan ile mümkün...